Zamówienia Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Postępowania o udzielenie zamówienia realizowane są zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - dla zamówień o wartości szacunkowej od 130.000 zł netto.
  • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku wraz ze zmianami – dla zamówień o wartości szacunkowej od 50.000 zł netto do progu stosowania ustawy Pzp.
  • Regulaminem Zamówień Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. – dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 50.000 zł netto oraz dla zamówień w oparciu o powyższe wytyczne.

Obowiązkowi publikacji w niniejszym dziale podlegają wyłącznie zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 50.000 zł netto.

Tytuł
Data publikacji
Data składnia ofert
Status
Data publikacji
07.02.2019
23:30
Data składania ofert
15.02.2019
16:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
05.02.2019
20:13
Data składania ofert
13.02.2019
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
15.01.2019
20:19
Data składania ofert
25.01.2019
12:30
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
08.01.2019
21:00
Data składania ofert
16.01.2019
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
09.11.2018
16:22
Data składania ofert
20.11.2018
09:30
Status
Nierozstrzygnięty
UE UE