Zamówienia Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Postępowania o udzielenie zamówienia realizowane są zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - dla zamówień o wartości szacunkowej od 130.000 zł netto.
  • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku wraz ze zmianami – dla zamówień o wartości szacunkowej od 50.000 zł netto do progu stosowania ustawy Pzp.
  • Regulaminem Zamówień Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. – dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 50.000 zł netto oraz dla zamówień w oparciu o powyższe wytyczne.

Obowiązkowi publikacji w niniejszym dziale podlegają wyłącznie zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 50.000 zł netto.

Tytuł
Data publikacji
Data składnia ofert
Status
Data publikacji
13.09.2023
10:00
Data składania ofert
27.09.2023
10:00
Status
Nierozstrzygnięty
Data publikacji
22.08.2023
17:10
Data składania ofert
31.08.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
04.08.2023
09:16
Data składania ofert
11.09.2023
09:00
Status
Nierozstrzygnięty
Data publikacji
28.07.2023
11:00
Data składania ofert
14.08.2023
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
26.07.2023
19:44
Data składania ofert
03.08.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
25.07.2023
09:01
Data składania ofert
02.08.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
17.07.2023
11:36
Data składania ofert
26.07.2023
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
12.07.2023
12:38
Data składania ofert
20.07.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
26.06.2023
10:37
Data składania ofert
06.07.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
16.06.2023
21:51
Data składania ofert
25.06.2023
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
14.06.2023
09:00
Data składania ofert
23.06.2023
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
09.06.2023
00:03
Data składania ofert
19.06.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
01.06.2023
15:24
Data składania ofert
12.06.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
01.06.2023
09:39
Data składania ofert
12.06.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
29.05.2023
21:13
Data składania ofert
07.06.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
26.05.2023
09:21
Data składania ofert
30.06.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
25.05.2023
21:57
Data składania ofert
02.06.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
24.05.2023
12:26
Data składania ofert
02.06.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
22.05.2023
17:30
Data składania ofert
31.05.2023
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
22.05.2023
17:00
Data składania ofert
31.05.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
18.05.2023
21:51
Data składania ofert
29.05.2023
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
17.05.2023
14:21
Data składania ofert
25.05.2023
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
16.05.2023
11:00
Data składania ofert
31.05.2023
10:00
Status
Rozstrzygnięty
UE UE