Zamówienia Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Postępowania o udzielenie zamówienia realizowane są zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro netto (129.351 pln).
  • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku – dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 20.000 pln netto.
  • Regulaminem Zamówień Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. – dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 20.000 pln netto.

Obowiązkowi publikacji w niniejszym dziale podlegają wyłącznie zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 50.000 pln netto.

Regulamin Prawo Zamówień Publicznych Wytyczne w zakresie Kwalifikowalności
UE UE