Zamówienia Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Postępowania o udzielenie zamówienia realizowane są zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - dla zamówień o wartości szacunkowej od 130.000 zł netto.
  • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku wraz ze zmianami – dla zamówień o wartości szacunkowej od 50.000 zł netto do progu stosowania ustawy Pzp.
  • Regulaminem Zamówień Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. – dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 50.000 zł netto oraz dla zamówień w oparciu o powyższe wytyczne.

Obowiązkowi publikacji w niniejszym dziale podlegają wyłącznie zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 50.000 zł netto.

Tytuł
Data publikacji
Data składnia ofert
Status
Data publikacji
21.05.2024
08:23
Data składania ofert
29.05.2024
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
09.04.2024
12:49
Data składania ofert
24.04.2024
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
12.03.2024
13:18
Data składania ofert
22.03.2024
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
12.03.2024
12:55
Data składania ofert
21.03.2024
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
26.02.2024
13:58
Data składania ofert
06.03.2024
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
22.02.2024
08:49
Data składania ofert
01.03.2024
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
17.01.2024
22:13
Data składania ofert
26.01.2024
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
17.01.2024
08:30
Data składania ofert
25.01.2024
09:00
Status
Rozstrzygnięty
UE UE