Sukcesywna dostawa pizzy na potrzeby PCI Sp. z o.o.
Rozstrzygnięty
22.02.2024 08:49:00
PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

 

 

Sukcesywna dostawa pizzy na potrzeby PCI Sp. z o.o.


 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Postępowanie: Sukcesywna dostawa pizzy na potrzeby PCI Sp. z o.o. - Platforma Zakupowa
27 luty 2024 rok, Zamawiający załącza następujące dokumenty:
1) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na realizację niniejszego zadania. 


01 marzec 2024 rok, Zamawiający załącza następujące dokumenty:
1) Informacja z sesji otwarcia ofert.


04 marzec 2024 rok, Zamawiający załącza następujące dokumenty:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.