Zamówienia Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Postępowania o udzielenie zamówienia realizowane są zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - dla zamówień o wartości szacunkowej od 130.000 zł netto.
  • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku wraz ze zmianami – dla zamówień o wartości szacunkowej od 50.000 zł netto do progu stosowania ustawy Pzp.
  • Regulaminem Zamówień Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. – dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 50.000 zł netto oraz dla zamówień w oparciu o powyższe wytyczne.

Obowiązkowi publikacji w niniejszym dziale podlegają wyłącznie zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 50.000 zł netto.

Tytuł
Data publikacji
Data składnia ofert
Status
Data publikacji
26.08.2020
15:02
Data składania ofert
04.09.2020
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
08.07.2020
13:36
Data składania ofert
23.07.2020
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
07.07.2020
20:13
Data składania ofert
16.07.2020
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
18.06.2020
19:20
Data składania ofert
02.07.2020
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
06.05.2020
15:41
Data składania ofert
15.05.2020
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
06.03.2020
16:59
Data składania ofert
20.03.2020
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
27.02.2020
19:00
Data składania ofert
08.04.2020
09:30
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
24.02.2020
17:12
Data składania ofert
03.03.2020
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
20.12.2019
15:33
Data składania ofert
07.01.2020
13:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
11.09.2019
15:08
Data składania ofert
19.09.2019
12:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
27.08.2019
16:45
Data składania ofert
06.09.2019
12:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
22.07.2019
15:41
Data składania ofert
24.07.2019
15:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
17.07.2019
11:23
Data składania ofert
18.07.2019
15:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
27.06.2019
16:27
Data składania ofert
05.07.2019
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
17.06.2019
22:59
Data składania ofert
25.06.2019
12:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
28.02.2019
11:44
Data składania ofert
28.02.2019
11:44
Status
Nierozstrzygnięty
UE UE