Zamówienia Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Postępowania o udzielenie zamówienia realizowane są zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro netto (129.351 pln).
  • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku – dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 20.000 pln netto.
  • Regulaminem Zamówień Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. – dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 20.000 pln netto.

Obowiązkowi publikacji w niniejszym dziale podlegają wyłącznie zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 50.000 pln netto.

Tytuł
Data publikacji
Data składnia ofert
Status
Data publikacji
26.08.2020
15:02
Data składania ofert
04.09.2020
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
08.07.2020
13:36
Data składania ofert
23.07.2020
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
07.07.2020
20:13
Data składania ofert
16.07.2020
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
18.06.2020
19:20
Data składania ofert
02.07.2020
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
06.05.2020
15:41
Data składania ofert
15.05.2020
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
06.03.2020
16:59
Data składania ofert
20.03.2020
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
27.02.2020
19:00
Data składania ofert
08.04.2020
09:30
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
24.02.2020
17:12
Data składania ofert
03.03.2020
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
20.12.2019
15:33
Data składania ofert
07.01.2020
13:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
11.09.2019
15:08
Data składania ofert
19.09.2019
12:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
27.08.2019
16:45
Data składania ofert
06.09.2019
12:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
22.07.2019
15:41
Data składania ofert
24.07.2019
15:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
17.07.2019
11:23
Data składania ofert
18.07.2019
15:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
27.06.2019
16:27
Data składania ofert
05.07.2019
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
17.06.2019
22:59
Data składania ofert
25.06.2019
12:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
28.02.2019
11:44
Data składania ofert
28.02.2019
11:44
Status
Nierozstrzygnięty
Data publikacji
07.02.2019
23:30
Data składania ofert
15.02.2019
16:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
05.02.2019
20:13
Data składania ofert
13.02.2019
10:00
Status
Rozstrzygnięty
UE UE