Świadczenie usług cateringowych
Rozstrzygnięty
26.02.2024 13:58:00

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

 

 

Świadczenie usług cateringowych


 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Postępowanie: Świadczenie usług cateringowych - Platforma Zakupowa03 marca 2024 rok, Zamawiający załącza do niniejszego postępowania następujące dokumenty:

1) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizację zadania. 


06 marca 2024 rok, Zamawiający załącza do niniejszego postępowania następujące dokumenty:

1) Informacja z sesji otwarcia ofert. 


25 marca 2024 rok, Zamawiający załącza do niniejszego postępowania następujące dokumenty:

1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.