Świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Rozstrzygnięty
21.05.2024 08:23:00

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

 

 

Świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Postępowanie: Świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Platforma Zakupowa


27 maj 2024 rok, Zamawiający załącza następującą dokumentację:
1) Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizację zadania. 

29 maj 2024 rok, Zamawiający załącza następującą dokumentację:
1) Informacja z sesji otwarcia ofert.

03 czerwca 2024 rok, Zamawiający załącza następującą dokumentację:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.