Przeprowadzenie szkoleń BHP dla użytkowników ProtoLab
Rozstrzygnięty
17.01.2024 08:30:00
PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

 

 

Przeprowadzenie szkoleń BHP dla użytkowników ProtoLab


 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Postępowanie: Przeprowadzenie szkoleń BHP dla użytkowników ProtoLab - Platforma Zakupowa24 stycznia 2024 rok, dodano następujące załączniki:
1) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na realizację zadania. 

25 stycznia 2024 rok, dodano następujące załączniki:
1) Informacja z sesji otwarcia ofert. 

14 luty 2024 rok, dodano następujące załączniki:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.