Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę i montaż materiałów identyfikacji wizualnej
Rozstrzygnięty
08.01.2019 21:00:00

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę i montaż materiałów identyfikacji wizualnej - Plafonu świetlnego 3D (2 sztuki) oraz

kasetonów świetlnych o wymiarach 298 x 150 cm i 247 x 65.8 cm.

Treść zapytania w załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert.

W zawiązku z upływem terminu składania ofert, dokonano otwarcia złożonych ofert. Poniżej w plikach do pobrania zamieszczony został skan protokołu z posiedzenia komisji przetargowej. Po weryfikacji  formalnej i merytorycznej ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana  poniżej.

Pytania i odpowiedzi

Po dokonaniu weryfikacji formalnej i merytorycznej ofert, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FORMAT ARTUR KMIECIAKul. Bohaterów Westerplatte 2/32, 35-037 Rzeszów z ceną brutto 40.836,00 zł, uzyskując łącznie 90,00 punktów.

Pełna informacja znajduje się poniżej w plikach:
"Ogłoszenie o wynikach postępowania 01_01_2019.pdf",
"załącznik nr 1 do ogłoszenia o wynikach postępowania 01_01_2019.pdf"