Dostawa urządzeń i narzędzi do pracowni elektronicznej
Rozstrzygnięty
07.02.2019 23:30:00

Zapytanie ofertowe opublikowane na Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 1164952)

Link do ogłoszenia: ogłoszenie nr 1165530


Informujemy, iż do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta, złożona przez PART-AD Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański.
Cena brutto oferty 48.054,87 zł.  Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wykonawcą najpóźniej do dnia 21.02.2019 r.

Poniżej w plikach ogłoszenie o wynikach postępowania.