Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych oraz warsztatowych (1/PO/01/2019)
Rozstrzygnięty
15.01.2019 20:19:00

W związku z publikacją ogłoszenia nr 503928-N-2019 z dnia 2019-01-15 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (link), poniżej publikujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Plik PDF stanowi skan SIWZ wraz z załącznikami. Ponadto do pobrania są załączniki w oddzielnych plikach (edytowalnych).


Dnia 25.01.2019 r. o godzinie 12:40 dokonano otwarcia ofert.

Poniżej w plikach do pobrania znajduje się protokół z otwarcia ofert, zawierający informacje o złożonych przez wykonawców ofertach (nazwa wykonawcy, cena za poszczególne części zamówienia oraz okres gwarancji).

Zamawiający przystąpił do badania ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

Wyniki postępowania zostaną upublicznione najpóźniej do dnia 28 stycznia 2019 roku do godziny 12:00.

Wyniki postępowania dostępne poniżej w plikach do pobrania (Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert 1_PO_01_2019.pdf)

Pytania i odpowiedzi

Do dnia 21.01.2019 Zamawiający otrzymał 10 pytań dotyczących przedmiotu zamówienia. Poniżej treść pytań oraz odpowiedzi. W związku z koniecznością zapoznania się wykonawców z niniejszymi odpowiedziami, termin składania ofert zostaje wydłużony i upłynie w dniu 25 stycznia 2019 roku o godzinie 12:30. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:40 w siedzibie Zamawiającego. Pozostała treść ogłoszenia oraz SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytania i odpowiedzi w formacie PDF zamieszczono poniżej w plikach do pobrania.


1. Pozycja 1 - Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie tapicerki w kolorze jasnoszarym zamiast białego z uwagi na walory użytkowe?  

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza jasnoszary kolor tapicerki, jako że jest to odcień bieli.

 

2. Pozycja 9 - czy zamawiający dopuszcza zastosowanie stolika o wysokości 400 mm? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zastosowanie stolika o wysokości 400 mm.

 

3. Pozycja 10 - czy stół może mieć zakres regulacji większy niż wskazany i czy zamiast bazy pięcioramiennej można zastosować z uwagi na stabilność bazę płaską z obciążnikiem i rolkami? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zakres większy niż minimalny wymagany zakres określony w specyfikacji technicznej. Dopuszcza się zastosowań równoważnych funkcjonalnie, tj. bazę płaską o ile zapewnia ona nie gorszą stabilność niż baza pięcioramienna i jest wykonana ze stali malowanej proszkowo, bądź stali nierdzewnej.

 

4. Pozycja 12,13 - Czy zamawiająca dopuszcza inny sposób montażu blatu niż do nóg biurka, np. do ramy biurka lub blatu?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, jednak przy zachowaniu pełnej funkcjonalności biurek (możliwość zestawiania ze sobą wzdłuż boku lub frontu) oraz sposób montażu nie powoduje nieodwracalnej ingerencji w blat (bez wiercenia otworów). 

 

5. Pozycja 14 - czy panel boczny może mieć taki sam zakres wysokości jak panel czołowy np. 470 mm ? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza wysokość panelu 470 mm (30 mm więcej niż w specyfikacji technicznej mebli), jednakże wyłącznie w przypadku zaoferowania panelu górnego opisanego w poz. 12 i 13 o tej samej lub większej wysokości. Panel boczny nie może być wyższy niż panel górny.

 

6. Pozycja 21, 22, 23, 26 Szafy - czy zamawiający dopuszcza szafy o głębokości 425 mm?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją techniczną, pozycje 22 i 26 dopuszczają tolerancję 50 mm w każdej osi, zatem dopuszczalna głębokość mebli wynosi od 400 do 500 mm. W poz 21 oraz 23 Zamawiający dopuszcza 5% tolerancji, zatem zakres głębokości pozycji 21 oraz 23 wynosi od 427 mm do 473 mm.

 

 

7. Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza w zapytaniu nr 1/PO/01/2019 w cz 2 zamówienia blaty biurek i stołów o gr 28 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza blaty grubsze. Grubość 25mm stanowi wartość minimalną, zapewniającą sztywność i wytrzymałość konstrukcji.

8. Pozycja 3 - czy do przetargu zamawiający dopuści krzesło tapicerowane na stopkach:
-podłokietniki z tworzywa twarde;
-możliwość sztaplowania na mniej sztuk niż 10;
- oparcie tapicerowane od frontu, a od tyłu tworzywo sztuczne?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuści wskazanego powyżej krzesła tapicerowanego na stopkach.

9. Część II pozycja 9 Stolik kwadratowy (tzw. kawowy) - czy Zamawiający dopuści wykonanie stolika na ramie metalowej malowanej proszkowo na 4 nogach o pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści wskazanego odstępstwa od specyfikacji technicznej.

 

10. Część III pozycja 28 Regał pod urządzenie wielofunkcyjne - proszę o wyjaśnienie kolorystyki regału, gdyż w opisie Zamawiający podał kolor czarny połysk. Czy taki zapis oznacza, że regał ma być wykonany w całości w połysku czarnym, gdzie wcześniejsze meble są opisane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm z frontami w połysku czarnym ? Chcę dodać, że mebel z wieńcem górnym w połysku na którym prawdopodobnie będzie stało urządzenie wielofunkcyjne, będzie narażony na różne zarysowania i po krótkim czasie użytkowania regał będzie wyglądał nieestetycznie. Proszę jeszcze o możliwość zastosowania w meblu w drzwiczkach zamiast zamka na magnes - systemu „push to open” tzn. domykanie i otwieranie drzwi poprzez przyciśnięcie

Odpowiedź: Regał ma być wykonany w całości z płyty lakierowanej od zewnątrz w kolorze czarnym z połyskiem. Także blat górny regału. Zamawiający dopuści rozwiązanie push-to-open jako, że jest to rozwiązanie równoważne.


11. Pozycja 5 i 6 - Czy zamawiający ze względów wytrzymałości konstrukcji, względów
jakościowych, obciążeniowych i estetycznych dopuszcza zmianę konstrukcji typu C na biurka z konstrukcją ramową, ale opartą na dwóch belkach wspierających utrzymującą większość stabilność i zapobiegającą uginaniu się blatów?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji ramowej.