Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie robót budowlanych przeprowadzenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w budynku przy ul. Lenartowicza 4 w Rzeszowie, na potrzeby realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”
Rozstrzygnięty
11.01.2019 09:20:00

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w budynku przy ul. Lenartowicza 4 w Rzeszowie.

Postępowanie opublikowane na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem Ogłoszenie nr 1159952

Poniżej dokumentacja postępowania.

Do upływu terminu składanie ofert wpłynęło 5 ofert. Protokół z otwarcia oferta znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

O wyłonieniu oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje odrębnym protokołem do końca dnia 29.01.2019 roku za pośrednictwem strony internetowej, mailowo oraz na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informujemy, iż po dokonaniu oceny ofert, Zamawiający jako najkorzystniejszą ocenił ofertę firmy SIKORA GRZEGORZ - "REMBUD 24" ul Sportowa 4, 37-514 Munina, z ceną 67.281,00 zł oraz okresem gwarancji 36 miesięcy. Oferta uzyskała maksymalną ilość 100 punktów. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z punktacją przyznaną złożonym ofertom znajduje się w pliku poniżej.