Dostawa sprzętu do wirtualnej rzeczywistości dla PCI Sp. z o.o.
Nierozstrzygnięty
31.08.2022 09:54:00

Zamawiający prowadzi postępowanie pn. Dostawa sprzętu do wirtualnej rzeczywistości dla PCI Sp. z o.o.

link do postępowania poniżej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/657437