Usługa wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do zmiany klasyfikacji z ZL 3 na ZL 1 w budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie na potrzeby realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”
Rozstrzygnięty
22.08.2022 15:38:00

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do zmiany klasyfikacji z ZL 3 na ZL 1 w budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie na potrzeby realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/123176


Zamawiający Podkarpackie Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o zmianie treści Zapytania ofertowego z dnia 22 sierpnia 2022 roku.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego poprzez zamieszczanie (dodanie) załącznika nr 4 – Inwentaryzacja obiektu.
Zamawiający jednocześnie dokonuje zmiany ogłoszenia w Bazie konkurencyjności i zamieszcza jego aktualną treść.
Zmiana terminu składania ofert: Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2022 r. do godz. 09:00.Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pn. Usługa wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do zmiany klasyfikacji z ZL 3 na ZL 1 w budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie na potrzeby realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”

Zamawiający Podkarpackie Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego – Rozdział XIII udziela odpowiedzi na zadane pytania poprzez ich zamieszczenie w dniu 26 sierpnia 2022 roku w formie załącznika do niniejszego Zapytania Ofertowego.