Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji celów Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie" – szkolenia dla Platformy P3 Akademia Protolab – III, IV i V edycja (online D-J):
Rozstrzygnięty
13.05.2022 15:24:00

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji celów Podkarpackiego Centrum Innowacji
Sp. z o. o. w Rzeszowie" – szkolenia dla Platformy P3 Akademia Protolab – III, IV i V edycja (online D-J):

Link do postępowania na platformie https://platformazakupowa.pl/transakcja/612840