Dostawa sprzętu multimedialnego i drobnego sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji
Rozstrzygnięty
30.03.2022 14:26:00

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu multimedialnego i drobnego sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji

Link do postępowania na platformie zakupowej: Platforma zakupowa