Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji celów Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie" – szkolenia dla Platformy P3 (Akademia ProtoLab – III, IV i V edycja)
Rozstrzygnięty
25.03.2022 11:58:00

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji celów Podkarpackiego Centrum Innowacji
Sp. z o. o. w Rzeszowie" – szkolenia dla Platformy P3 (Akademia ProtoLab – III, IV i V edycja).

Link do postępowania na platformie zakupowej: Platforma zakupowa