Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji celów Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie" – szkolenia dla Platformy P1
Rozstrzygnięty
23.03.2022 11:41:00

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji celów Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie" – szkolenia dla Platformy P1.

Link do postępowania na platformie zakupowej: Platforma zakupowa