Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu noclegów ze śniadaniem w 2022 roku na terenie miasta Rzeszów na potrzeby PCI sp. z o. o.
Rozstrzygnięty
21.03.2022 14:03:00

Przedmiotem postępowania jest zapewnienie Zmawiającemu usługi hotelowej oraz gastronomicznej obejmującej  nie więcej niż 72 noclegi (ok. 8 noclegów miesięcznie) ze śniadaniem, dla jednej osoby.  Usługa winna być realizowana od momentu podpisania umowy o udzielnie zamówienia do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Kody CPV/ wspólny słownik zamówień: 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe.