Świadczenie usługi najmu dwóch samochodów osobowych w 2022 roku na potrzeby realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji"
Unieważniony
18.03.2022 11:55:00

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi najmu dwóch samochodów osobowych dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie w okresie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługę najmu 2 samochodów osobowych, w tym:

 1) pierwszy samochód - wynajmowany będzie w trybie ciągłym od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.,

2) drugi samochód - wynajmowany będzie nie więcej niż 10 razy w miesiącu, od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r. – udostępniany nie później niż w 2 dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.