DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI W ZABUDOWIE STOLARSKIEJ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI
Rozstrzygnięty
07.02.2022 16:41:00

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI W ZABUDOWIE STOLARSKIEJ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI

Link do postępowania na platformie zakupowej: Platforma zakupowa