DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM TAPET I ELEMENTÓW AKUSTYCZNYCH DO NOWO POWSTAŁEGO BUDYNKU PRZY UL. LENARTOWICZA 6 W RZESZOWIE NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI
Rozstrzygnięty
30.12.2021 13:24:00

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM TAPET I ELEMENTÓW AKUSTYCZNYCH DO NOWO POWSTAŁEGO BUDYNKU PRZY
UL. LENARTOWICZA 6 W RZESZOWIE NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI”

Link do postępowania na platformie zakupowej: Platforma zakupowa