Świadczenie usługi polegającej na administrowaniu nieruchomościami należącymi do PCI Sp. z o. o.
Rozstrzygnięty
17.12.2021 12:36:00

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na usługę administrowania nieruchomościami należącymi do Zamawiającego w okresie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r. Umowa dotyczyć będzie nieruchomości:
- położonej przy ul. Lenartowicza 4 i 6,
- położonej przy ul. 3 Maja 11, lok. 10 i 16 – do końca II kwartału 2022 r.;
Kody CPV/ wspólny słownik zamówień:
70330000-3 Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy.