"Dostawa wraz z montażem wykładziny podłogowej do nowo powstałego budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji".
Rozstrzygnięty
01.12.2021 14:40:00

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę wraz z montażem wykładziny podłogowej do nowo powstałego budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji". 

Link do postępowania na platformie zakupowej: Platforma zakupowa