Dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji
Rozstrzygnięty
01.12.2021 11:49:00

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę sprzętu sieciowego na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji".

Link do postępowania na platformie zakupowej: Platforma zakupowa