Dostawa i montaż okładziny ściennej stalowej do siedziby Zamawiającego przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji
Unieważniony
16.11.2021 11:31:00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż we wskazanym pomieszczeniu  przeznaczonym do użytkowania okładziny ściennej stalowej szczegółowo opisanej
 w załączniku nr 1 OPZ. W ramach realizacji zamówienia wykonawca winien dokonać dostawy i montażu okładziny ściennej stalowej składającej się z arkuszy blachy perforowanej z wyciętym wzorem hexa (zgodnie ze zdjęciem/ projektem stanowiącym załącznik nr 2 ), okładzina winna być malowana proszkowo na kolor oznaczony indeksem RAL 7035 matowy. Zamawiający wymaga aby blacha mocowana do stelaży była z profili aluminiowych o minimalnym przekroju 20X20, sposób mocowania powinien pozwalać jej demontaż w celach serwisowych. Grubość blachy winna zapewnić jej sztywność. Profile stalowe powinny zapewnić bazę do arkuszy blachy oraz listew ledowych o zmiennej kolorystyce. Listwy ledowe powinny podświetlać wszystkie profile z blachy perforowanej o wymiarach określonych na załączniku nr 2 przedmiotowego zapytania. Zamawiający wymaga aby kolorystyka listew Led była biała neutralna, okładzina winna być wyposażona w dwa panele z regulacją barwy światła za pomocą pilota. Obszar perforacji winien zapewnić rozproszenie światła z listy Led i ukrycie bezpośredniego świecenia na przestrzeń biurową. 

Pytania i odpowiedzi