Świadczenie usług organizacji wydarzenia pod nazwą: Forum Nauki i Biznesu
Rozstrzygnięty
05.10.2021 21:06:00

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług organizacji wydarzenia pod nazwą: Forum Nauki i Biznesu".

Link do postępowania na platformie zakupowej: Platforma zakupowa