Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji celów Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie" – Platforma I
Rozstrzygnięty
24.09.2021 18:03:00

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji celów Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie" – Platforma I.

Link do postępowania na platformie zakupowej: Platforma zakupowa