Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do Programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji - II postępowanie
Rozstrzygnięty
10.09.2021 09:54:00

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do Programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji - II postępowanie.

Link do strony prowadzonego postępowania: Platforma zakupowa