Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych i warsztatowych. Nr referencyjny: 1/PO/09/2018.
Unieważniony
09.09.2018 11:35:00

Poniżej znajduje się dokumentacja wraz z wzorami załączników. Termin składania ofert mija 19 września o godzinie 11:30.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych i warsztatowych na terenie Rzeszowa. 

Główny Kod CPV: 39130000-2, Opis: meble biurowe. Zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr nr 615683-N-2018 z dnia 2018-09-11 r.     

Treść ogłoszenia