Zakup paliwa płynnego na stacjach benzynowych do samochodu osobowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji” – II postępowanie
Rozstrzygnięty
12.08.2021 14:48:00

Zamawiający publikuje postępowanie poniżej 130 000 zł netto, na: zakup paliw płynnych na stacjach benzynowych dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie w okresie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści zapytania ofertowego (plik powyżej).