Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do Programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji
Rozstrzygnięty
06.08.2021 22:01:00

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do Programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji.

Link do strony prowadzonego postępowania: Platforma zakupowa

Pytania i odpowiedzi

19.08.2021 - Na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający zamieścił wyjaśnienia i zmianę treści SWZ wraz z załącznikami.