"Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji celów Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie" – II postępowanie
Rozstrzygnięty
06.08.2021 20:22:00

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji celów Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie" – II postępowanie.

Link do postępowania na platformie zakupowej: Platforma zakupowa