Zakup paliwa płynnego na stacjach benzynowych do samochodu osobowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”
Unieważniony
16.06.2021 15:11:00

        Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywny zakup paliw płynnych na stacjach benzynowych dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie w okresie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r.

Pytania i odpowiedzi

24.06.2021 - Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania wraz z poprawionym załącznikiem nr 3 (pliki powyżej).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z wyjaśnieniami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, odpowiednio :

Termin składania ofert: 29.06.2021 - godzina 10:00;

Termin otwarcia ofert: 29.06.2021 - godzina 12:00.