Dostawa drobnego sprzętu fotograficznego i akustycznego na potrzeby realizacji projektu " Podkarpackie Centrum Innowacji"
Rozstrzygnięty
01.04.2021 16:56:00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu fotograficznego i akustycznego na potrzeby realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna Innowacyjna Gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Na całość zamówienia składa się dostawa drobnego sprzętu fotograficznego i akustycznego szczegółowo opisanego w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 przedmiotowego zapytania ofertowego.