Dostawa sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych na potrzeby Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie
Rozstrzygnięty
31.12.2020 11:14:00

Przedmiotem postępowania jest:

Dostawa sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych na potrzeby  Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie.

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe na platformie elektronicznej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings

Dopuszczalne jest składanie ofert elektronicznie poprzez w/w. platformę lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.