Realizacja transkrypcji wraz z synchronizacją i montażem napisów w plikach wideo dla osób z dysfunkcją słuchu w ramach realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”
Rozstrzygnięty
16.12.2020 14:33:00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie transkrypcji wraz z synchronizacją i montażem napisów w plikach wideo dla osób z dysfunkcją słuchu dostarczonych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanegow ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna Innowacyjna Gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Na całość zamówienia składa się usługa opracowania 10 plików wideo o długości od 3 do 5 minut oraz 50 plików wideo o długości od 45 do 120 minut. Zakres tematyczny nagrań wideo uwzględnia materiały dotyczące nauki, technologii, innowacji biznesu i startupów 

Pytania i odpowiedzi

Zamawiający publikuje treść pytań wraz odpowiedziami