Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie
Unieważniony
04.11.2020 13:06:00

Przedmiotem postępowania jest:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe na platformie elektronicznej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/392820

Dopuszczalne jest składanie ofert elektronicznie poprzez w/w. platformę lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.
Pytania i odpowiedzi

05.11.2020 - Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ (plik PDF powyżej)

12.11.2020 - Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania (plik PDF powyżej)