Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” - II postępowanie
Rozstrzygnięty
21.10.2020 16:23:00

Przedmiotem postępowania jest:

Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” - II postępowanie

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe na platformie elektronicznej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/388539

Dopuszczalne jest składanie ofert elektronicznie poprzez w/w. platformę lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.