Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” - częściowo rozstrzygnięty
Rozstrzygnięty
17.09.2020 16:10:00

Przedmiotem postępowania jest: Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego  w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe na platformie elektronicznej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/378556

Dopuszczalne jest składanie ofert elektronicznie poprzez w/w. platformę lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.

Pytania i odpowiedzi

24.09.2020 - Zamawiający informuje o udzieleniu odpowiedzi na otrzymane pytania od Wykonawców (plik odpowiedzi powyżej), a także o zmianie terminu:

                        składania ofert na: 28.09.2020 r., godz.: 11:00;

                        otwarcia ofert na: 28.09.2020 r., godz.: 12:00.


28.09.2020 - Zamawiający informuje o udzieleniu odpowiedzi na otrzymane pytania od Wykonawców (plik odpowiedzi z załącznikami powyżej), a także o zmianie terminu:

                        składania ofert na: 02.10.2020 r., godz.: 11:00;

                        otwarcia ofert na: 02.10.2020 r., godz.: 12:00.