"Dostawa artykułów spożywczych i chemicznych na potrzeby realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”
Rozstrzygnięty
26.08.2020 15:02:00

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i chemicznych na potrzeby realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna Innowacyjna Gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Na całość zamówienia składa się dostawa artykułów spożywczych i chemicznych szczegółowo opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym złącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego. Dostawa  ww. artykułów odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony nie później niż dwa dni od pisemnego bądź telefonicznego złożenia zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:- Część pierwsza dostawa artykułów spożywczych, - Część druga dostawa artykułów chemicznych