Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę samochodu osobowego typu kombi - 1 szt. Nr referencyjny: 1/PO/08/2018.
Rozstrzygnięty
29.08.2018 16:00:00
Poniżej znajduje się dokumentacja wraz z wzorami załączników. Termin składania ofert mija 7 września o godzinie 11:30.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi.

Kod CPV: 34110000-1, Opis: samochody osobowe. Zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr nr 610445-N-2018 z dnia 2018-08-29 r.