Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu ,,Podkarpackie Centrum Innowacji"
Rozstrzygnięty
08.07.2020 13:36:00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych szczegółowo wyspecyfikowanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do przedmiotowego postępowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, zamówienie nie zostało podzielone na części. Realizacja przedmiotu zamówienia winna zostać zakończona w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy. Przedmiotowe zamówienie znajduje się pod  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1253131

Zamawiający informuje, że zmianie uległ termin Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, opublikowano również treść zapytania ofertowego wskzując, że zmienił się jedynie termin składania ofert .

Pytania i odpowiedzi

Zamawiający Podkarpackie Centrum Innowacji sp. z o.o. udziela  następujących wyjaśnień
do treści zapytania ofertowego
nr 02/07/2020 na dostawę materiałów biurowych.

 

Pytanie nr 1

W związku z  zapytaniem nr 2/07/2020 na dostawę materiałów biurowych,  zwracam się
z pytaniem dotyczącym poz. 51 z  zapytania. Dotyczy niszczarki, w której opisie znajdują się sprzeczne parametry: w jednym miejscu opis mówi o niszczeniu 140 kartek, w drugim jest mowa o podajniku min. 250 kartek. Proszę doprecyzować opis produktu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że  niszczarka przeznaczona jest do automatycznego niszczenia dokumentów nawet do 130 kartek (80 g/m2) lub do 140 kartek (70 g/m2), a w podajniku ręcznym do 6 arkuszy. Papier cięty jest na ścinki konfetti o wymiarach  nie większych niż 4mm x 40 mm. Bezpieczeństwo na wysokim poziomie P-4. Niszczarka ścina również zszywki, spinacze lub karty kredytowe. Urządzenie wyposażone jest w automatyczny podajnik, minimum 25 litrowy (ok. 250 kartek) pojemnik na ścinki oraz w funkcję automatycznego lub ręcznego cofania papieru. Posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika.  Cicha praca maksymalnie 63 dBA.