Dostawa mebli wraz z montażem do siedziby Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie przy ul. 3 Maja
Rozstrzygnięty
07.07.2020 20:13:00

       Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mebli wraz z ich wniesieniem i montażem w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie przy ul. 3 Maja na potrzeby realizacji projektu pn. Podkarpackie Centrum Innowacji, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna Innowacyjna Gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

14.07.2020 - Zamawiający zamieszcza link do kanału w serwisie Youtube, pod którym w dniu otwarcia ofert będzie prowadzona transmisja online z procedury otwarcia ofert: https://www.youtube.com/channel/UCYXp4fBVZo0sidt-SbAdMcQ?view_as=subscriber

Pytania i odpowiedzi

10.07.2020 - Zamawiający zamieszcza treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami oraz załącznikami (pliki PDF powyżej).