Dostawa materiałów promocyjnych wraz z usługą wykonania na nich nadruków reklamowych promujących Podkarpackie Centrum Innowacji
Rozstrzygnięty
18.06.2020 19:20:00

      Dostawa materiałów promocyjnych wraz z usługą wykonania na nich nadruków reklamowych promujących Podkarpackie Centrum Innowacji na potrzeby realizacji projektu pn. Podkarpackie Centrum Innowacji, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna Innowacyjna Gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

       Szczegółowy zakres przedmiotowego zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.

       Zamawiający publikuje "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia", w zakresie załączenia dokumentu wadialnego wraz z ofertą (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia poniżej).

       01.07.2020 - Zamawiający zamieszcza link do kanału w serwisie Youtube, pod którym w dniu otwarcia ofert będzie prowadzona transmisja online z procedury otwarcia ofert:

       https://www.youtube.com/channel/UCYXp4fBVZo0sidt-SbAdMcQ?view_as=subscriber

ij      Link bezpośredni do transmisji online: https://youtu.be/J-yBeFtxzc4


Pliki do pobrania
Pytania i odpowiedzi

23.06.2020 - W zawiązku z otrzymaniem pytań dotyczących przedmiotowego postępowania Zamawiający w dniu 23.06.2020 roku publikuje wyjaśnienia treści SIWZ wraz z załącznikami.

Zmianom ulegają załączniki:

1)       Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (poprawiony 23.06.2020),

2)       Załącznik nr 5 – Wykaz oferowanych produktów z ich opisem, wraz z wykazem próbek materiałów jakie wykonawca winien dostarczyć wraz z ofertą (poprawiony 23.06.2020).


24.06.2020 - W zawiązku z otrzymaniem pytań dotyczących przedmiotowego postępowania Zamawiający w dniu 24.06.2020 roku publikuje wyjaśnienia treści SIWZ wraz z załącznikami.

Zmianom ulegają załączniki:

1)       Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (poprawiony 24.06.2020),

2)       Załącznik nr 2 – Formularz oferty (poprawiony 24.06.2020).


25.06.2020 - W zawiązku z otrzymaniem pytań dotyczących przedmiotowego postępowania Zamawiający w dniu 25.06.2020 roku publikuje wyjaśnienia treści SIWZ wraz z załącznikami.

Zmianom ulegają załączniki:

1)       Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (poprawiony 25.06.2020),

2)       Załącznik nr 5 – Wykaz oferowanych produktów z ich opisem, wraz z wykazem próbek materiałów jakie wykonawca winien dostarczyć wraz z ofertą (poprawiony 25.06.2020).