Zapytanie ofertowe nr PCI 2/05/2020 dotyczące wykonania kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na potrzeby budowy budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie, w związku z realizacją projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”
Rozstrzygnięty
08.05.2020 20:39:00

sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na potrzeby budowy budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie. Treść zapytanie ofertowego wraz z załącznikami dostępna pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1245029

Informacje o wyniku postępowania zamieszczono na Bazie Konkurencyjności  pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1245029 

Pytania i odpowiedzi

W odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający publikuje odpowiedzi zmieniając tym samym termin składania ofert z  dnia 19.05. 2020 na dzień 21.05.2020 roku.