Przetarg nieograniczony na sporządzenie opinii prawnej i usługi doradztwa prawnego
Rozstrzygnięty
27.02.2020 19:00:00

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania na sporządzenie opinii prawnej i usługi doradztwa prawnego.

Poniżej ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki.

Treść ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 517112-N-2020.

Pliki do pobrania
Pytania i odpowiedzi

Treść pytań i odpowiedzi opublikowano wraz ze zmianą z dnia 24 marca 2020 roku.