Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji
Rozstrzygnięty
11.09.2019 15:08:00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/09/2019

Pytania i odpowiedzi