Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 02/07/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku na dostawę tonerów do drukarek
Rozstrzygnięty
22.07.2019 15:41:00

Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia dostawy tonerów do drukarek na potrzeby realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”.

Oferty należy składać w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o., lub przesłać mailowo na adres l.sekunda@pcinn.org.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (bądź tożsamym formularzu własnym), wraz z dołączonym oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

Termin składania ofert upływa dnia 24 sierpnia 2019 roku o godzinie 15:00.
Poniżej dokumentacja do pobrania: treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.


Informujemy, że w terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty z czego trzy ważne.
Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pytania i odpowiedzi