Dostawa oprogramowania biurowego do komputerów
Rozstrzygnięty
17.07.2019 11:23:00

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 25 egzemplarzy oprogramowania biurowego do komputerów.

Postępowanie toczy się w trybie rozeznania rynku.

Poniżej treść zapytania wraz z załącznikami.

Ofertę należy dostarczyć osobiście, bądź poprzez kuriera/posłańca do siedziby Zamawiającego (Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan oferty na adres l.sekunda@pcinn.org.

Termin składania ofert mija 18 lipca 2019 roku o godzinie 15:00

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.