Zapytanie ofertowe nr 01/02/2019 na dostawę skanerów 3D oraz drukarek 3D
Rozstrzygnięty
05.02.2019 20:13:00

Zapytanie ofertowe opublikowane na Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 1164952).

Link do ogłoszenia:ogłoszenie nr 1164952

Dnia 13.02.2019 r. o godzinie 10:10 dokonano otwarcia ofert.


Poniżej w plikach do pobrania znajduje się protokół z otwarcia ofert, zawierający informacje o złożonych przez wykonawców ofertach (nazwa wykonawcy, cena za poszczególne części zamówienia oraz okres gwarancji).

Zamawiający przystąpił do badania ofert pod względem formalnym i merytorycznym.